RADOM. Wizyta studyjna studentów z Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pu�

 

9 maja 2018 roku studenci wzięli udział w wizycie studyjnej w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym o/z w Radomiu.

Celem dwugodzinnego spotkania było zainteresowanie studentów tematyką adopcji (sytuacją dziecka adoptowanego, procedurami adopcyjnymi, wymaganiami w stosunku do kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz specyficznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rodziny adopcyjnej) oraz praca z dorosłymi dziećmi adoptowanymi, którym ośrodek umożliwienia kontakt z rodziną biologiczną. Rozmawialiśmy również o prowadzonych w ośrodku szkoleniach dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Studenci mieli możliwość zadawania pytań dotyczących omawianej problematyki, na które odpowiadała prowadząca spotkanie – kierownik Oddziału Ośrodka Monika Bednarczyk.

Liczna grupa studentów przybyła do naszego ośrodka z opiekunem Panią dr Justyną Bojanowicz.

Na górę