SIEDLCE – czerwiec 2017r. warsztaty dla rodzin adopcyjnych

24 czerwca 2017 roku odbyły w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie – Odział Zamiejscowy w Siedlcach warsztaty dla rodzin adopcyjnych „Długoterminowe i krótkoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego”, które prowadzili pracownicy naszego Oddziału.

 

Celem spotkania było:

– zapoznanie z problematyką wykorzystywania seksualnego;

– psychoedukacja rodziców adopcyjnych w zakresie skutków wykorzystywania seksualnego;

– kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie ze skutkami wykorzystywania u dzieci.

 

Poruszono zagadnienia:

1.      Czym jest wykorzystywanie seksualne?

2.      Diagnostyka wykorzystywania seksualnego.

3.      Długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego.

4.      Krótkoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego.

5.      Jak pomóc dziecku, które doświadczyło wykorzystania seksualnego?

Na górę