SIEDLCE – luty 2017r. warsztaty dla rodzin adopcyjnych

16 lutego 2017 roku odbyły w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie – Odział Zamiejscowy w Siedlcach warsztaty dla rodzin adopcyjnych „Zachowania autosekualne u dzieci część I”, które prowadzili pracownicy naszego Oddziału

Celem  spotkania było :

– zapoznanie z problematyką seksualności dziecka;

– psychoedukacja rodziców w zakresie zachowań autoseksulanych ;

– kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z zachowaniami  autoseksualnymi

u dzieci.

Poruszono zagadnienia:

1.      Czym jest seksualność dziecka ?

2.      Rozwój psychoseksualny.

3.      Masturbacja rozwojowa.

4.      Masturbacja instrumentalna.

5.      Jak zrozumieć dziecko, które prezentuje zachowania autoseksualne?

SIEDLCE – luty 2017r. warsztaty dla rodzin adopcyjnych

 

Na górę