Siedlce maj 2019 zaproszenie na grupę wsparcia

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Siedlcach zaprasza w dniu 25 maja 2019 r. o godzinie 10.00 kandydatów na rodziców adopcyjnych po szkoleniu programem ,,Bliżej Dziecka” na spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się w siedzibie naszego Oddziału w Siedlcach przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39/33.

Temat spotkania: Adopcja a rodzice biologiczni dziecka. Jak zaakceptować pochodzenie dziecka?

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy u osób prowadzących Grupę Wsparcia: Beata Mucha lub Małgorzata Zych, tel. 25 644 06 30, email:woa.siedlce@mcps.com.pl

Na górę