Siedlce: styczeń 2019 – spotkanie ze studentami UPH w Siedlcach

W dniu 21 stycznia 2019 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się pierwsze z planowanych na ten rok spotkań ze studentami. Temat spotkania „Ośrodek adopcyjny w systemie opieki nad dzieckiem  i rodziną”. Celem było przybliżenie słuchaczom tematyki adopcji  i zapoznanie z zadaniami i procedurami realizowanymi przez Ośrodek. Spotkanie prowadziła Małgorzata Jaroszek – kierownik i Beata Mucha – pedagog.

Na górę