Literatura naukowa + poradniki

 • Hanna Dufner, Urszula Bartnikowska, Dziecko- trauma, wsparcie i rozwój. Drogowskaz, Wyd. FNCE, 2021;
 • Chris Taylor, Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020;
 • Magdalena Modlibowska, Odczarować adopcję: poradnik rodzica dla rodziców. Wyd. Grupa Wydawnicza Relacja, 2020;
 • Siegel Daniel J. Payne-Bryson Tina, Potęga obecności. Jak obecność rodziców wpływa na to, kim stają się nasze dzieci, i kształtuje rozwój ich mózgów, Wyd. Mamania, 2020;
 • Łukasz Albański, Adopcja międzyrasowa: refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością. Wyd. Universitas, Kraków, 2018;
 • Stuart Shanker, Barker Teresa, Self Reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości, Wyd. Mamania, 2016;
 • Chris Taylor, Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży: poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2016;
 • Jane Nelsen, Pozytywna dyscyplina, Wydawnictwo: CoJaNaTo, 2016;
 • Sylwia Flanc-Kowalewska, Losy życiowe kobiet oddających dzieci do adopcji. Wyd.  ZAPOL, Szczecin 2015;
 • Artur Kołakowski (red. nauk.), Zaburzenia zachowania u dzieci: teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2014;
 • Gregory C. Keck, Regina M. Kupecky, Wychowanie zranionego dziecka: pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju, Wyd. MRaciniewski Services, Warszawa, 2013;
 • Jane Schooler, Betsy Keefer Smalley, Timothy J. Callahan, Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Wyd. MRaciniewski Services, Warszawa, 2012;
 • Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało, Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2013;
 • Ewa Kozdrowicz (red.), Adopcyjne rodzicielstwo: dylematy, nadzieje, wyzwania. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2013.
 • Jacek Jarosław Błeszyński, Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2010.
 • Deborah D. Gray, Adopcja i przywiązanie: praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2010.
 • Alicja Kalus, Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej: analiza psychologiczna. Wyd. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2009.
 • Andrzej Ładyżyński, Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2009.
 • Antonina Gutowska, Rodzicielstwo adopcyjne: wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Wyd. KUL, Lublin, 2008;
 • Anna Jarmołowska, Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn. Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2007.
 • Maria Kwiecień (red.), Adopcja : temat bez tajemnic. Wyd. Księży Marianów, Warszawa, 2004.
 • Alicja Kalus (red.), W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  2003.

Na górę