Literatura naukowa + poradniki

Łukasz Albański, Adopcja międzyrasowa: refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością. Wyd. Universitas, Kraków, 2018;

Chris Taylor, Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży: poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2016;

Sylwia Flanc-Kowalewska, Losy życiowe kobiet oddających dzieci do adopcji. Wyd.  ZAPOL, Szczecin 2015;

Artur Kołakowski (red. nauk.), Zaburzenia zachowania u dzieci: teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2014;

Gregory C. Keck, Regina M. Kupecky, Wychowanie zranionego dziecka: pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju, Wyd. MRaciniewski Services, Warszawa, 2013;

Jane Schooler, Betsy Keefer Smalley, Timothy J. Callahan, Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Wyd. MRaciniewski Services, Warszawa, 2012;

Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało, Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2013;

Ewa Kozdrowicz (red.), Adopcyjne rodzicielstwo: dylematy, nadzieje, wyzwania. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2013.

Jacek Jarosław Błeszyński, Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2010.

Deborah D. Gray, Adopcja i przywiązanie: praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2010.

Alicja Kalus, Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej: analiza psychologiczna. Wyd. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2009.

Andrzej Ładyżyński, Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2009.

Antonina Gutowska, Rodzicielstwo adopcyjne: wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Wyd. KUL, Lublin, 2008;

Anna Jarmołowska, Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn. Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2007.

Maria Kwiecień (red.), Adopcja : temat bez tajemnic. Wyd. Księży Marianów, Warszawa, 2004.

Alicja Kalus (red.), W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  2003.


Na górę