Styczeń 2023 – Grupy wsparcia w 2023 roku

Informujemy, że w 2023 roku będziemy kontynuować spotkania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych jak  i już istniejących rodzin adopcyjnych w ramach grup wsparcia. Informacje o terminach spotkań w ramach grup wsparcia będą zamieszczane co miesiąc na Facebooku. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji o datach poszczególnych spotkań.
Ważne : Jeżeli potrzebujesz rozmowy ze specjalistą, masz możliwość telefonicznie lub mailowo umówienia się na indywidualnie spotkanie z psychologiem/pedagogiem Ośrodka/Oddziału.
Na górę