WARSZAWA – czerwiec 2017r. spotkanie grupy wsparcia

Temat spotkania: „Moja adopcja” –  postrzeganie, przemyślenia, obawy związane

z przyszłym rodzicielstwem adopcyjnym. Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami.

W dniu 21 czerwca 2017 roku na terenie naszego Ośrodka odbyło się spotkanie rodzin oczekujących na adopcję dziecka, w którym uczestniczyło 16 osób.

Spotkanie miało na celu wsparcie i integrację rodzin oczekujących na adopcję,
a w szczególności podzielenie się z innymi swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami oraz obawami związanymi z przyjęciem dziecka.

Spotkanie prowadzili nasi pracownicy :

– pedagog – Izabella Kaniuk – Dąbrowska

– psycholog – Iwona Trzaskoma

WARSZAWA – czerwiec 2017r. spotkanie grupy wsparcia

 

Na górę