WARSZAWA – kwiecień 2017r., warsztat

WARSZTAT: „Posttraumatyczne zmiany i zaburzenia rozwojowe u dzieci.

Źródła, diagnoza i terapia. Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka
w rodzinie adopcyjnej”

 

W dniu 25 kwietnia 2017 roku na terenie Ośrodka odbyło się spotkanie rodzin adopcyjnych z Panem Leszkiem Drozdowskim – psychologiem, terapeutą od wielu lat zajmującym się pracą nie tylko z dziećmi adoptowanymi ale przede wszystkim z całymi rodzinami.  W spotkaniu uczestniczyło 11 rodziców, którzy adoptowali dzieci.

Od samego początku osoby biorące udział w warsztatach aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami, mówiły o własnych sukcesach wychowawczych, ale przede wszystkim o trudnościach z wychowaniem dzieci. Z uwagi na duże doświadczenie i wiedzę, którą prezentował prowadzący rodziny nabierając do niego zaufania z coraz większym zainteresowaniem przyjmowały podawaną treść omawianych zagadnień.

Podczas spotkania dało się zauważyć również dużą potrzebę omówienia i podzielenia się swoimi trudnościami z innymi rodzinami, które niejednokrotnie borykały się z podobnymi problemami.

Podczas spotkania prowadzący szeroko odnosił się do własnych doświadczeń z pracą z rodzinami adopcyjnymi, omawiał stosowane w terapii metody jak podkreślał, zawsze oparte na teorii i badaniach, prezentował slajdy. Na koniec spotkania zaprezentowane zostały techniki „regulujące” dzieci, które to techniki zostały przez każdą osobę osobiście przetestowane.

 

Na górę