Warszawa kwiecień 2019 r. rozmawiamy o adopcji z radnymi Semiku Województwa Mazowieckiego

W dniu 26.04.2019 r. odbyło się posiedzenie  Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej, gdzie rozmawialiśmy o adopcji. Radni zostali zapoznani z aktualną sytuacją ośrodków adopcyjnych na Mazowszu i pieczą zastępczą będącą w gestii Marszałka. Przedstawiono  statystykę adopcyjną oraz główne zadania. 

Na górę