WARSZAWA – marzec – kwiecień 2017r. WYKŁADY

Od marca do kwietnia 2017 r. pracownicy Ośrodka przeprowadzili cykl wykładów dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wykłady poświęcone procedurze adopcyjnej, charakterystyce dzieci zgłaszanych do adopcji, promocji adopcji szczególnie dzieci starszych, rodzeństw.

Na górę