Warszawa, styczeń 2023 r. – Spotkanie instytucji działających na terenie Warszawy w obszarze Pieczy Zastępczej z przedstawicielami sądu rodzinnego.

W dniu 13 stycznia  2023 roku odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych i nieletnich w jednym z warszawskich sądów, przedstawiciele organizatora pieczy zastępczej na terenie m. st. Warszawy, osoby reprezentujące pieczę instytucjonalną i rodzinną, a także pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. Celem spotkania było omówienie, jak zorganizowany jest system opieki zastępczej w stolicy i jak funkcjonuje obszar związany z adopcją na terenie Mazowsza. Wymieniono doświadczenia i uwagi odnośnie współpracy, prowadzonej na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Na górę