Warsztaty rodzin adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych w Radomiu.

W dniu 22 czerwca 2013 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 w Radomiu odbyły się coroczne warsztaty dla rodziców adopcyjnych i osób przygotowujących się do adopcji dziecka.

Celem spotkania było pogłębienie zrozumienia przeżyć dziecka przysposobionego, znaczenia jego historii przed adopcją w dalszym jego życiu oraz zdobycie wiedzy na temat adopcji na podstawie doświadczeń rodzin adopcyjnych. Podczas warsztatów rodziny adopcyjne podzieliły się z uczestnikami zajęć własnymi doświadczeniami na temat rodzicielstwa adopcyjnego. Warsztaty były również doskonała chwilą do integracji rodzin i pracowników Ośrodka.

W spotkaniu uczestniczyły rodziny, które związane są z radomskim oddziałem Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego tj. 54 osoby dorosłe i 9 dzieci (dzieci bawiły się w drugim pomieszczeniu pod czujnym okiem pedagoga ośrodka p. Iwony Pietras, który organizował dla nich kolorowe i ciekawe zabawy). Moderatorem spotkania była pedagog pani Katarzyna Kuta, która czuwała nad przestrzeganiem ustalonego harmonogramu spotkania. Psycholog Małgorzata Jamka i kierownik Monika Bednarczyk czuwały nad organizacja całego spotkania.

Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu sytuacji rodzin oczekujących na dziecko aż do momentu sprawy o przysposobienie w sądzie:

„Początek procedury”:
 • Podejmowanie decyzji o adopcji (lęki, obawy związane z adopcją, oczekiwania względem dziecka);
 • Współpraca z ośrodkiem adopcyjnym: kwalifikacja, szkolenie – przebieg;
 • Co było trudne w procesie przygotowującym do adopcji;

Odpowiedzi na pytania uczestników warsztatów dotyczące w/w treści;

„Przed adopcją”:
 • Propozycja dziecka – czas oczekiwania na propozycję dziecka, co pomagało, co utrudniało oczekiwanie, jak długo od kwalifikacji rodzina oczekiwała na propozycję dziecka, jak wyglądała propozycja dziecka, liczba dzieci, wiek dziecka w chwili propozycji, stan zdrowia, obciążenia;
 • Pierwszy kontakt z dzieckiem: przebieg, pojawiające się obawy, dylematy, wątpliwości;
 • Kontakty z pracownikami placówki/ rodziną zastępczą, w której przebywało dziecko;
 • Procedura adopcyjna w sądzie;
 • Reakcja otoczenia, rodziny na adopcję – jak sobie poradziliśmy;
 • Przyjęcie dziecka do domu – przygotowania, pierwsze chwile razem;
 • Pierwsze dni, tygodnie, miesiące razem – aklimatyzacja, pojawiające się niepokoje, trudności, itp.;
 • Jak powiedzieliśmy dziecku, że jest adoptowane;
 • Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące w/w tematu.
 • Druga część spotkania dotyczyła codzienności funkcjonowania rodzin adopcyjnych, którą nazwaliśmy „Po adopcji::
 • Jak teraz widzą, czują się jako rodzina adopcyjna;
 • Jakie przeżywali/przeżywają/ trudności, a jakie radości, satysfakcje.
 • Gdzie szukamy wsparcia i pomocy w przypadku trudności i problemów.
 • Własne refleksje dotyczące adopcji;
 • Odpowiedzi na pytania uczestników;

 

Pytań do rodzin adopcyjnych było tak dużo, że dyskusje toczyły się jeszcze w czasie półgodzinnej przerwy przy słodkościach, herbacie i kawie. Nie było łatwo przerwać te gorące dyskusje i wrócić do dalszej pracy.

Zadowolenie rodzin, widoczna iskierka radości w oczach i uśmiech małych brzdąców krzątających się w pokoju zabaw ….. ach …. warto było ….. 🙂

Do zobaczenia na kolejnych integracyjnych warsztatach za rok.

Pracownicy WOA O/Z w Radomiu

Na górę