Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej mcps.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018.10.25.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.03.31.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu.

Niedostępne elementy i treści

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już transkrypcję, kolejne będą w miarę możliwości z tłumaczeniem na polski język migowy (pjm).

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce https://bip.mcps.com.pl/dane-adresowe/.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.03.31.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

MCPS nie ma własnych aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do kierownika Biura Promocji, e-mail: biuro.promocji@mcps.com.pl lub telefonicznie – 22 376 85 26.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki). Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) wraz z wchodzącym w jego skład Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym (WOA) mieści się w wynajmowanym wielokondygnacyjnym budynku w centrum Warszawy przy ul. Grzybowskiej 80/82 (00-844 Warszawa). Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny znajduje się na VI piętrze. W pięciu miastach na terenie województwa mazowieckiego działają też oddziały WOA: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Dojazd i dojście do głównego budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Grzybowskiej, do którego można dostać się schodami (od ul. Grzybowskiej). Podjazd dla wózków znajduje się od strony ul. Towarowej.

Przed budynkiem jest zamknięty parking, z ograniczonym dostępem, natomiast miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami (oznaczone kolorem niebieskim i odpowiednim symbolem) jest powszechnie dostępne i znajduje się jeszcze przed szlabanem, po jego prawej stronie, przy ścianie budynku. W centrum Warszawy w całej okolicy obowiązuje płatna strefa parkowania.

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusem linii 106 (przystanek Muzeum Powstania Warszawskiego) lub tramwajami linii: 1, 22, 24 (przystanek Muzeum Powstania Warszawskiego). W odległości 550 metrów od budynku jest stacja metra: Metro Rondo Daszyńskiego.

Wejście do budynku

Do głównego wejścia do budynku przez większość roku wchodzi się przez drzwi otwierane automatycznie. Zimą drzwi te są zamknięte, używa się drzwi otwieranych ręcznie z lewej strony od wejścia głównego.

Po wejściu do budynku na lewo od głównych drzwi jest stanowisko ochrony budynku. W tej lewej części hollu znajdują się główne windy prowadzące do kancelarii i sekretariatów. Aby dojść do wind, trzeba się trzymać cały czas lewej strony, idąc od stanowiska ochrony.

Przy stanowisku ochrony znajduje się ogólnodostępne AED. W budynku są wózki do ewakuacji: na I piętrze (w Kancelarii) i na IV piętrze przy wejściu od wind.

Ogólny rozkład MCPS w budynku

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wynajmuje powierzchnie w budynku, w którym swoje siedziby mają również inne firmy. Pomieszczenia MCPS (w tym Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego) mieszczą się na następujących czterech różnych piętrach: pierwszym (kancelaria), czwartym, piątym i szóstym. Szczegółowy wykaz rozmieszczenia poszczególnych komórek organizacyjnych jest dalej w tekście. W budynku są windy.

Dostęp do kancelarii (pierwsze piętro) możliwy jest schodami lub windą – bez ograniczeń. Dostęp do pozostałych pięter wymaga użycia w windzie karty. Dlatego najlepiej umawiać się na spotkanie i być w kontakcie z pracownikiem, do którego się jedzie. Również pracownicy ochrony budynku mogą wybrać zaprogramowane piętro i ułatwić wjazd na górę, ale na każdym piętrze później konieczne jest skorzystanie z domofonu, ponieważ drzwi na piętra również dostępne są tylko przy użyciu kart.

Korytarze poszczególnych pięter są szerokie, bez barier architektonicznych.

W głównej siedzibie MCPS toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma jeszcze pętli indukcyjnych.

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (pjm) dostępna jest po wcześniejszym złożeniu wniosku: https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/obsluga-osob-nieslyszacych-lub-slabo-slyszacych/. Usługa jest bezpłatna.

Rozkład komórek organizacyjnych w budynku:

I piętro:

 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych – p. 122
 • Kancelaria, pok. 125A

IV piętro:

 • sekretariat dyrektora,
 • Wydział Budżetu i Finansów,
 • Wydział Organizacji,
 • Wydział Kadr i Szkoleń,
 • Wydział Zamówień,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Wydział Komunikacji i Promocji (w tym Biuro Promocji),
 • Wydział Radców Prawnych,
 • Archiwum Zakładowe,
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności,
 • Wydział Polityki Senioralnej,
 • Wydział Projektów,
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw realizacji pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki;

V piętro:

 • Wydział Ekonomii Społecznej,
 • Wydział Programów Społecznych
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji,
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;

VI piętro:

 • sekretariat zastępców dyrektora,
 • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny (w tym Wydział Adopcji, Wieloosobowe Stanowisko ds. Banków Danych i Jednoosobowe Stanowisko ds. Obsługi Oddziałów),
 • Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej,
 • Wydział Profilaktyki Uzależnień (w tym Biuro Edukacji Społecznej),
 • Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Zezwoleń,
 • Wydział Badań Społecznych (w tym Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej),
 • Biuro Informatyki,
 • Wydział Kontroli,
 • Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP,
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej.

Oddziały Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

 • w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 3a,
 • w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38,
 • w Płocku przy ul. Kolegialnej 19,
 • w Radomiu przy ul. Mokrej 2,
 • w Siedlcach przy ul. Wiszniewskiego 4.

Wszystkie oddziały zajmują wynajmowaną przestrzeń w obcych budynkach.

W żadnym z budynków nie ma urządzeń do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Oddział w Ciechanowie

WOA Ciechanów zajmuje pięć pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku, do której prowadzą jedynie schody. W 2022 r. Oddział ma zmienić lokalizację i znaleźć się w dostosowanym obiekcie należącym do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Oddział w Ostrołęce

Do budynku można wejść schodami oraz korzystając z windy – oba sposoby wejścia dostępne od strony ul. Piłsudskiego. Winda prowadzi bezpośrednio z chodnika do głównego korytarza budynku. W dolnej części budynku, przy recepcji, znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Oddział WOA jest na drugim piętrze i można do niego dojechać windą. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Oddział w Płocku

Do budynku można wejść schodami oraz korzystając z podjazdu – oba sposoby wejścia dostępne od strony ul. Kolegialnej. W budynku jest winda. Jest również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Oddział WOA w Radomiu

Budynek nie jest dostępny architektonicznie. W budynku są schody. Nie ma informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Oddział w Siedlcach

Wejście do budynku jest z poziomu chodnika. Oddział WOA znajduje się na drugim piętrze. Można tam wejść schodami oraz korzystając z windy.

Informacje dodatkowe

Informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – wersja dostępna

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


31.03.2021 19:46
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Hanna Maliszewska
ostatnia aktualizacja: 31.03.2022 23:12


Na górę