Etapy Postępowania

Adopcja krok po kroku

 1. Rozmowa wstępna –  jest, to rozmowa informacyjna z pracownikami Ośrodka w trakcie, której kandydaci mają możliwość przedstawienia  się pracownikom Ośrodka oraz otrzymania wszystkich wstępnych informacji niezbędne, aby rozpocząć  dalszą  współpracę.
 2. Złożenie odpowiednich dokumentów – kandydaci składają komplet dokumentów ustalonych podczas pierwszej rozmowy.
 3. Rozpoczęcie współpracy  – wyznaczeni specjaliści Ośrodka podejmują współpracę z kandydatami,  na którą składa się:
  – wywiad z kandydatami w miejscu ich zamieszkania,
  – rozmowa,
  – testy psychologiczne,
  – inne działania w zależności od potrzeb.
 4. Wstępna ocena – Ośrodek po zgromadzeniu i sporządzeniu stosownej  dokumentacji  dokonuje wstępnej oceny kandydatów, która uwzględnia:
  – kwalifikacje osobiste,
  – motywację do podjęcia się wychowywania dziecka,
  – wywiad adopcyjny co upoważnia do rozpoczęcia szkolenia.
 5. Szkolenie  –  przyszli rodzice biorą udział  w szkoleniu autorskim programem Ośrodka „Bliżej dziecka”, które kończy się wydaniem zaświadczenia.
 6. Okres oczekiwania  – to czas od ukończenia szkolenia do przedstawienia propozycji dziecka. Pierwsze informacje o dziecku przyszli rodzice zawsze otrzymują od pracowników Ośrodka podczas osobistej rozmowy.
 7. Spotkanie z dzieckiem – odbywa się w miejscu pobytu dziecka w obecności przedstawiciela Ośrodka oraz opiekuna prawnego dziecka. Kolejne spotkania po wyrażeniu takiej woli przez kandydatów odbywają się  po uprzednim uzgodnieniu z opiekunami dziecka.
 8. Wniosek do sądu – po wyrażeniu pracownikowi Ośrodka oraz opiekunowi prawnemu woli adopcji dziecka, kandydaci składają przy pomocy Ośrodka w sporządzeniu wniosek do sądu o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów.
 9. Orzeczenie przez sąd adopcji –  zanim zostanie orzeczona adopcja  sąd wyznacza tzw. okres preadopcyjny – osobista styczność, podczas którego przyszli rodzice opiekują się dzieckiem u siebie w domu i pozostają pod nadzorem Ośrodka, który na zlecenie sądu sporządza opinie, bada powstające więzi kandydatów z dzieckiem. Po okresie osobistej styczności sąd wyznacza sprawę , na której orzeka adopcję. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu kandydaci staja się rodzicami dziecka
 10. Wsparcie postadopcyjne – po zakończeniu procedury adopcyjnej rodzice mają zawsze prawo zgłosić się o pomoc i wsparcie do pracowników Ośrodka.

Na górę