Strefa Kandydata na Rodzica Adopcyjnego

Jeśli myślisz o adopcji dziecka…

Skontaktuj się z nami i dowiedz jak zorganizowany jest proces przygotowania kandydatów do przysposobienia.
Na pierwszym, informacyjnym spotkaniu dowiesz się min:

 1. Jakie wymogi stawiane są wobec kandydatów do przysposobienia dziecka;
 2. Jak przebiega procedura kwalifikacyjna;
 3. Z jakich środowisk pochodzą dzieci kierowane do adopcji.

Adopcja – inaczej przysposobienie:

 1. To proces w wyniku którego powstaje między przysposabiającym,  a przysposabianym taki sam stosunek, jak między rodzicami a dziećmi;
 2. Przysposobić można tylko osobę małoletnią, dla jej dobra.

Kto może przysposobić dziecko:

 1.  Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie;
 2. Musi istnieć odpowiednia różnica wieku miedzy przysposabiającym a przysposabianym;
 3. Kandydaci powinni posiadać:
  a) pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) odpowiednie kwalifikacje osobiste, które dają przekonanie, że będą w należyty sposób wywiązywały się z obowiązków przysposabianego,
  c) świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.

 

Jakie dzieci można przysposobić:

Do adopcji przygotowywane są dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie:

 1. W stosunku, do których rodzice zrzekli się władzy rodzicielskiej;
 2. W stosunku do których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej;
 3. Dzieci będące sierotami biologicznymi.

 

Gdzie wcześniej zamieszkują dzieci przygotowywane do adopcji:

 1. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych potocznie zwanych domami dziecka;
 2. W interwencyjnych ośrodkach pre-adopcyjnych;
 3. W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych;
 4. W rodzinach zastępczych:
  a) spokrewnionych,
  b) zawodowych,
  c) niezawodowych.
 5. W rodzinnych domach dziecka.

Na górę