O Nas

Informacja o Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny działa w strukturze Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Ośrodek ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grzybowska 80/82 oraz w 5 Oddziałach :

 1. Ciechanowie;
 2. Ostrołęce;
 3. Płocku;
 4. Radomiu;
 5. Siedlcach.

W Ośrodku zatrudnieni są :

 1. Psycholodzy;
 2. Pedagodzy;
 3. Pracownicy do obsługi zadań merytorycznych

Godziny otwarcia :

W Warszawie

poniedziałek i środa w godz. 8-18
wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-16

godziny pracy Oddziałów w zakładce – Siedziba główna  i Oddziały 

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:

 1. Prowadzenie procedur adopcji krajowej zarówno w
  – aspekcie dotyczącym rodziny
  – jak i w aspekcie dotyczącym dziecka
 2. Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie, zwanego „WBD”.
  Zadaniem WBD jest:
  – gromadzenie i rozesłanie kart wraz z kompletną dokumentacją dzieci zakwalifikowanych do adopcji przez ośrodki z województwa mazowieckiego do 15 ośrodków prowadzących wojewódzkie banki danych na terenie innych województw oraz
  – gromadzenie i przekazanie kart wraz z kompletną dokumentacją dzieci zakwalifikowanych do adopcji otrzymanych z 15 ośrodków prowadzących wojewódzkie banki danych na terenie innych województw do wszystkich ośrodków adopcyjnych na terenie województwa mazowieckiego
  – przekazanie kart wraz z kompletną dokumentacją dzieci zakwalifikowanych do adopcji do centralnego banku danych o dzieciach.
  Przekaz danych ma na celu rozpowszechnienie poszukiwań rodziny adopcyjnej dla danego dziecka na terenie całego kraju.
 3. Prowadzenie jako jedyny w Polsce Centralnego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie, związane ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym kraju zwany „CBD”.
  Zadaniem CBD jest:
  – kwalifikacja dzieci do adopcji związanej ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym kraju.

Kwalifikacja dziecka do przysposobienia międzynarodowego obejmuje:

 1. Dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w rodzinie mającej miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Analizę całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie międzynarodowe leży w jego najlepszym interesie, dokonywaną na podstawie opinii, o której mowa w art. 139a ust. 1 pkt 3;
 3. Analizę prawidłowości prowadzenia poszukiwania kandydata do przysposobienia na terenie kraju.

Do adopcji związanej ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym kraju mogą być zakwalifikowane tylko i wyłącznie te dzieci, dla których nie pozyskano rodziny na terenie kraju.

Osoby zainteresowane uzyskaniem podstawowych informacji o procedurze adopcyjnej mogą zgłosić się do nas na rozmowę wstępną.

Na rozmowę prosimy umówić się telefonicznie

Dane kontaktowe:

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel.: 22 376 85 01, fax 376 85 98
e-mail : woa.warszawa@mcps.com.pl
Dyrektor: Bożena Sawicka

Na górę