Dorośli adoptowani

Jeżeli byłeś/aś adoptowany/a masz prawo do poznania własnej „tożsamości biologicznej”.

Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią (czyli masz 18 lat) możesz to zrobić samodzielnie, a jak jesteś osobą małoletnią musi ci towarzyszyć rodzić.

 

Od czego zacząć poznawanie własnej tożsamości:

 1. Ustalenia danych przed adopcją.

Przede wszystkim porozmawiaj z rodzicami adopcyjnymi i najbliższą rodziną. Oni powinni mieć co najmniej podstawowe informacje na temat twojego pochodzenia biologicznego oraz mogą udzielić informacji o procesie adopcji, wskazać ośrodek adopcyjny i sąd rodzinny w którym przeprowadzany był proces adopcyjny oraz wskazać miejsce, gdzie przebywałeś przed adopcją. Mogą dać ci dokumenty dotyczące ciebie (akt urodzenia przed adopcją, postanowienie sądu orzekające adopcję, inne dokumenty, które mogli otrzymać w trakcie procesu adopcyjnego).

 1. Zdobycia dokumentów dotyczących twojej adopcji – jeżeli nie maja ich rodzice adopcyjni.

Musisz pozyskać jakiekolwiek dokumenty sprzed adopcji, z procesu, bo tam są dane o tobie, a one będą potrzebne w instytucjach, do których się zgłosisz, aby się dowiedzieć o sobie.

 

Gdzie poszukiwać informacji o sobie przed adopcją i swojej rodzinie biologicznej:

 1. Możesz udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC), aby otrzymać odpis zupełnego aktu urodzenia (osobiście może to zrobić tylko osoba pełnoletnia). Zupełny akt urodzenia zawiera:
 • dane osoby przysposobionej przed adopcją,
 • dane rodziców biologicznych (czasem brakuje danych ojca),
 • miejsce urodzenia,
 • informację o adopcji (dane nowych rodziców i informacje o nadaniu nowego nazwiska,

zmianie imienia lub imion oraz podana jest sygnatury akt sądowych z informacją o właściwości  sądu,  w którym odbyła  się sprawa o przysposobienie tj. nazwę i miejscowość).

Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia może posiadać również dokumentację szpitalną, w której mogą znajdować się informacje o miejscu zamieszkania matki w chwili porodu oraz informację o tym, jeśli matka podała prawidłowo, który to był poród co daje informacje czy masz starsze rodzeństwo. W przypadku zrzeczenia się dziecka przez matkę na odwrocie zupełnego aktu jest zamieszczona informacja o sygnaturze sprawy sądowej dotyczącej zrzeczenia.

    2. Możesz udać się do ośrodka adopcyjnego, który pośredniczył w twojej adopcji, który mógł zgromadzić dane o tobie przed adopcją, o twoim rodzeństwie, rodzicach biologicznych..

    3. Możesz udać się do domu dziecka, w którym przebywałeś/aś przed adopcją, tam mogą też znajdować się dokumenty o tobie przed adopcją.

    4. Możesz udać się do sądu, który orzekał w twojej sprawie i złożyć wniosek, aby mieć wgląd do akt sądowych.

 

Co możesz się dowiedzieć z dokumentów znajdujących się różnych instytucjach (sądzie, ośrodku adopcyjnym, domu dziecka):

 1. Kim byli twoi biologiczni rodzice,
 2. Czy masz biologiczne rodzeństwo,
 3. Gdzie przebywałeś przed adopcją i jak długo,
 4. Kiedy byłeś adoptowany,
 5. Innych informacji.

 

Do czego masz prawo chcąc poznać swoje pochodzenie:

 1. Uzyskania porady w ośrodku adopcyjnym,
 2. Wglądu do swoich dokumentów, które znajdują się w ośrodku adopcyjnym,
 3. Wglądu do swoich dokumentów, które znajdują się w domu dziecka,
 4. Otrzymania zupełnego aktu urodzenia z USC,
 5. Wglądu do akt znajdujących się w sądzie dotyczących ciebie,
 6. Pomocy ze strony ośrodka adopcyjnego w nawiązaniu kontaktu ze swoją rodziną biologiczną,
 7. Skorzystania z pomocy pracownika ośrodka adopcyjnego w spotkaniu z rodziną biologiczną.

 

Jeżeli już ustalisz dane swojej biologicznej rodziny:

 1. Zwróć się o pomoc w kontakcie z rodziną biologiczną do ośrodka adopcyjnego lub organizacji, która się tym zajmuje.
 2. Nie idź do swojej biologicznej rodziny bez wcześniejszego kontaktu bo:
 • nie wiesz kim są twoi rodzice biologiczni i jak zareagują na twój widok,
 • nie wiesz czy powiedzieli rodzinie, otoczeniu o tobie.

      3. Przygotuj się na spotkanie, pomyśl o co chcesz zapytać, gdzie najlepiej się spotkać, itp.

Twoje dylematy

 1. Czy warto szukać biologicznej rodziny?
 • Jak masz taką potrzebę, zawsze warto.

      2. W czym może pomóc znajomość własnego pochodzenia?

 • W uporządkowaniu historii życia, co jest niezbędne do budowania własnej tożsamości i poczucia wartości.

      3. Czy nie zranię rodziców adopcyjnych, jak będę poszukiwał rodziny biologicznej?

 • Rodzice powinni wspierać swoje dziecko w działaniach, szczególnie jeżeli chodzi o tożsamość. Wytłumacz im dlaczego, chcesz poznać rodzinę biologiczną i jak bardzo ci na tym zależy. Zapewnij, że to nic nie zmieni w relacjach między wami.

      4. I wiele innych osobistych, które znasz tylko ty.


Na górę