Strefa Rodziny Adopcyjnej

Rodzina Adopcyjna

Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym ….

  • szukasz wsparcia w budowaniu więzi z przysposobionym dzieckiem,
  • chcesz rozwijać swoje kompetencje wychowawcze,
  • chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami i czerpać z doświadczeń innych

Organizujemy spotkania indywidualne i grupowe dla rodzin po adopcji dziecka: Sprawdź 


Na górę