Kandydatci Na Rodzica
Jeśli myślisz o adopcji dziecka…

Skontaktuj się z nami i dowiedz jak zorganizowany jest proces przygotowania kandydatów do przysposobienia.
Na pierwszym, informacyjnym spotkaniu dowiesz się min:
- jakie wymogi stawiane są wobec kandydatów do przysposobienia dziecka,
- jak przebiega procedura kwalifikacyjna,
- z jakich środowisk pochodzą dzieci kierowane do adopcji

Rodzice biologiczni
Jeśli jesteś w ciąży lub jesteś rodzicem,
ale masz wątpliwości czy podołasz wychowaniu dziecka, bo ….

- masz trudną sytuację życiową,
- nie czujesz się gotowa do macierzyństwa,
- nie masz wsparcia ze strony najbliższych, czujesz się samotna i zagubiona
Skontaktuj się z naszym Ośrodkiem: wysłuchamy Cię, odpowiemy na Twoje pytania, udzielimy wsparcia i pomocy

Rodzice Adopcyjni
Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym ….

- szukasz wsparcia w budowaniu więzi z przysposobionym dzieckiem,
- chcesz rozwijać swoje kompetencje wychowawcze,
- chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami i czerpać z doświadczeń innych
Organizujemy spotkania indywidualne i grupowe dla rodzin po adopcji dziecka

poprzedni
następny
PlayPause
Shadow

Skontaktuj się z nami i dowiedz jak zorganizowany jest proces przygotowania kandydatów do przysposobienia

Czytaj więcej

Skontaktuj się z naszym Ośrodkiem: wysłuchamy Cię, odpowiemy na Twoje pytania, udzielimy wsparcia i pomocy

Czytaj więcej

Organizujemy spotkania indywidualne i grupowe dla rodzin po adopcji dziecka

Czytaj więcej

Witamy na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

autor: Agata Kopczyńska Od 1 lutego 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy regulujące procedury adopcyjne, zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  jako upraszczające drogę do przysposobienia dziecka. Czy sprawią, że więcej małoletnich z uregulowaną sytuacją prawną znajdzie bezpieczny dom?  W przestrzeni publicznej istnieje przekonanie, że adopcja to trudny, żmudny i trwający latami proces.Czytaj Więcej…

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Płocku 22 czerwca 2023 roku zorganizował  Szkolenie „Procedury adopcyjne” z lokalnymi partnerami – m.in. przedstawicielami organizatorów rodzinnej pieczy zstępczej PCPR, ORPZ, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Celem spotkania było przybliżenia idei adopcji, omówienie procedury, systemu Adopcja.  Spotkanie prowadziła kierownik WOA pani E. Smykowska.

Radom. Czerwiec 2023 roku

16 czerwca 2023

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu 15 czerwca 2023 roku zorganizował  Szkolenie „Procedury adopcyjne” z lokalnymi partnerami (m.in. radomskimi zawodowymi rodzinami zastępczymi oraz przedstawicielami placówek opiekuńczo-wychowawczych). Celem spotkania było przybliżenia idei adopcji. Moderatorem spotkania była pedagog WOA pani Anna Wójcicka, która czuwała nad przestrzeganiem ustalonego harmonogramu spotkania. Pierwsza część spotkania poświęcona była: – Omówieniu systemu ADOPCJA,Czytaj Więcej…

Lokalizacja Siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

Sprawdź w mapach Google
Na górę