Jeśli myślisz o adopcji dziecka…

Skontaktuj się z nami i dowiedz jak zorganizowany jest proces przygotowania kandydatów do przysposobienia.
Na pierwszym, informacyjnym spotkaniu dowiesz się min:
- jakie wymogi stawiane są wobec kandydatów do przysposobienia dziecka,
- jak przebiega procedura kwalifikacyjna,
- z jakich środowisk pochodzą dzieci kierowane do adopcji

Jeśli jesteś w ciąży lub jesteś rodzicem,
ale masz wątpliwości czy podołasz wychowaniu dziecka, bo ….

- masz trudną sytuację życiową,
- nie czujesz się gotowa do macierzyństwa,
- nie masz wsparcia ze strony najbliższych, czujesz się samotna i zagubiona
Skontaktuj się z naszym Ośrodkiem: wysłuchamy Cię, odpowiemy na Twoje pytania, udzielimy wsparcia i pomocy

Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym ….

- szukasz wsparcia w budowaniu więzi z przysposobionym dzieckiem,
- chcesz rozwijać swoje kompetencje wychowawcze,
- chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami i czerpać z doświadczeń innych
Organizujemy spotkania indywidualne i grupowe dla rodzin po adopcji dziecka

poprzedni
następny
PlayPause
Shadow
Slider

Skontaktuj się z nami i dowiedz jak zorganizowany jest proces przygotowania kandydatów do przysposobienia

Czytaj więcej

Skontaktuj się z naszym Ośrodkiem: wysłuchamy Cię, odpowiemy na Twoje pytania, udzielimy wsparcia i pomocy

Czytaj więcej

Organizujemy spotkania indywidualne i grupowe dla rodzin po adopcji dziecka

Czytaj więcej

Witamy na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

8 maja 2019 roku w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym O/Z w Radomiu miała miejsce wizyta studyjna dla studentów największej uczelni w naszym subregionie. Celem dwugodzinnego spotkania było zainteresowanie studentów tematyką adopcji (sytuacją dziecka adoptowanego, procedurami adopcyjnymi, wymaganiami w stosunku do kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz specyficznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rodziny adopcyjnej) oraz praca z dorosłymi dziećmi adoptowanymi,Czytaj Więcej…

MCPS WOA Oddział Zamiejscowy w Płocku serdecznie zaprasza na spotkanie rodzin adopcyjnych w Parku Rozrywkowo-Grillowym „Happy” w Białobrzegach k. Płocka w dniu 25.05.2019 r. W programie między innymi atrakcyjne animacje dla dzieci, zabawy integrujące i aktywizujące, indywidualne konsultacje rodzin z pedagogiem i psychologiem Oddziału Zamiejscowego w Płocku.

W dniu 26.04.2019 r. odbyło się posiedzenie  Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej, gdzie rozmawialiśmy o adopcji. Radni zostali zapoznani z aktualną sytuacją ośrodków adopcyjnych na Mazowszu i pieczą zastępczą będącą w gestii Marszałka. Przedstawiono  statystykę adopcyjną oraz główne zadania. 

Lokalizacja Siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

Sprawdź w mapach Google
Na górę