Polityka Prywatności

Polityka prywatności i COOKIES

Zasady przetwarzania danych

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (dalej WOA) przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. WOA zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

1.1.Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

„zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”
„ograniczenie celu”,
„minimalizacja danych”,
„prawidłowość”,
„ograniczenie przechowywania”,
„integralność i poufność”.

1.2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie. Pliki cookies mogą być zamieszczane przez WOA jak i podmioty trzecie, z którymi WOA współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

 

Jakie dane o Państwu zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail iod.woa@mcps.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres siedziby:
Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane 

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie będą przetwarzane w następujących celach:

związanych z prowadzoną działalnością WOA, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
archiwizacji,
spełniania obowiązku prawnego ciążącego na WOA,
udostępniania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

udzielona zgoda,
niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Kto będzie odbiorcą Państwa danych i gdzie będą one przekazywane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w WOA i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

przepisy prawa, które mogą obligować WOA do przetwarzania danych przez określony czas,
obsługi utworzonego konta,
okres, który jest niezbędny do obrony interesów WOA (administratora danych),
okres na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

Posiadasz prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
sprostowania danych,
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
przeniesienia Państwa danych osobowych.
Mają Państwo prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Państwa dane, które są zbierane za pomocą cookies, WOA w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Państwa osoby. Zatem jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących praw, zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji w celu Państwa identyfikacji.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez WOA, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

 

Jakie będą konsekwencje nie podania danych

 

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skontaktowania się z Państwem, bez ich podania skontaktowanie się lub przekazanie istotnych dla Państwa informacji będzie niemożliwe.

 

W jaki sposób profilujemy

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę iod.woa@mcps.com.pl.

 

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Państwa najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go do Państwa potrzeb, ułatwienia Państwu funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzeni a wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.
Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Mają Państwo prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, telefonie). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Państwa o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

 

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

 

Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, dn. 1.09.2021


Na górę