Najczęściej zadawane pytania

INFORMACJE  DLA OSÓB, KTÓRE  ZAMIERZAJĄ POWIERZYĆ SWOJE  DZIECKO DO ADOPCJI.

1.Co mam zrobić jak jestem w ciąży i nie będę w stanie wychowywać swojego dziecka?

Jeżeli :

  • masz trudną sytuację życiową,
  • brak Ci środków do życia,
  • nie czujesz się gotowa do macierzyństwa,
  • nie masz wsparcia ze strony najbliższych,
  • czujesz się samotna i zagubiona,

Możesz nawiązać kontakt z ośrodkiem adopcyjnym, adresy znajdziesz m.in. na stronie internetowej, w ośrodku pomocy społecznej.

2.W czym pomoże mi ośrodek adopcyjny?

Ośrodek adopcyjny udzieli ci wszelkiego wsparcia i pomocy, odpowie na pytania  m.in.:

  • powie ci o skutkach prawnych twojej decyzji
  • jaki będzie tryb przygotowania twojego dziecka do adopcji
  • opowie, co masz zrobić krok po kroku, jak podejmiesz decyzję, aby oddać swoje dziecko do adopcji
  • będzie ci towarzyszył w przejściu drogi do zrzeczenia twoich praw rodzicielskich
  • udzieli ci poradnictwa i otoczy cię pomocą psychologiczną

3. Kiedy mogę dokonać zrzeczenia swoich praw rodzicielskich ?

Zrzeczenia praw rodzicielskich możesz najwcześniej dokonać po upływie 6 tygodni od urodzenia dziecka. W celu zrzeczenia musisz zgłosić się do sądu i w obecności sędziego złożyć oświadczenie woli. Jakiekolwiek oświadczenia napisane wcześniej w szpitalu, ośrodku adopcyjnym, czy innym miejscu nie mają mocy prawnej, gdyż tylko oświadczenie złożone po 6 tygodniach i tylko w obecności sędziego mam moc prawną.

4.Gdzie będzie przebywało moje dziecko do czasu adopcji ?

Twoje dziecko zostanie po wypisaniu ze szpitala umieszczone w zastępczej formie opieki — m.in. pogotowiu rodzinnym, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce socjalizacyjnej, zwanej potocznie domem dziecka, lub interwencyjnej placówce pre-adopcyjnej.

5.Czy, mimo że złożę oświadczenie i zostawię swoje dziecko po urodzeniu w szpitalu, mogę zmienić zdanie ?

Masz czas 6 tygodni na podjęcie decyzji o tym, czy chcesz opiekować się swoim dzieckiem, czy zrzec się swoich praw rodzicielskich, ale nawet po tym okresie zgodę tę możesz odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.

6.Czy będę mogła pożegnać  się ze swoim dzieckiem ?

Rodzice, przed umieszczeniem dziecka w nowej rodzinie, mają prawo się z nim pożegnać, pozostawić przy dziecku np. list.

7.Czy będę mogła zobaczyć swoje dziecko po adopcji ?

Nie ma możliwości zobaczenia dziecka po adopcji, gdyż adopcja jest tajna, a nowi rodzice nabierają praw i obowiązków w stosunku do twojego dziecka jak do dziecka biologicznego.

8.Czy moje dziecko będzie mnie mogło kiedyś odszukać ?

Tak. Dziecko jak skończy 18 lat, może cię odszukać, a wcześniej  tylko za zgodą i pomocą rodziców adopcyjnych.

9.Czy jak oddam jedno dziecko do adopcji, to następne, które urodzę, też zostanie mi odebrane ?

Nie. Skutki pozostawienia jednego dziecka w szpitalu i oddania go do adopcji nie przenoszą się samoistnie na inne dzieci.

 


Na górę