Radom, listopad 2023 – Spotkanie edukacyjne dla pracowników socjalnych z obszaru wsparcia rodzin przeżywających trudności, w tym pracy z kobietami w ciąży i rodzin w kryzysie

W dniu 14.11.2023 roku odbyło się kolejne spotkanie psychologa Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału w Radomiu z pracownikami socjalnymi. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni z Zespołów Pracy Socjalnej nr 4 i nr 6 w Radomiu. Celem spotkania było przedstawienie sytuacji matek i rodzin przeżywających kryzys w związku z nieplanowaną ciążą, sposobów udzielania wsparcia przez Ośrodek Adopcyjny.

Ośrodek Adopcyjny świadczy doraźną pomoc kobietom, które znalazły się w niespodziewanej ciąży i nie potrafią lub nie chcą zaakceptować tej sytuacji. Kobiety i rodziny mogą porozmawiać z psychologiem o swojej sytuacji oraz uzyskać porady na temat możliwych rozwiązań kryzysu. Zapewniamy indywidualne podejście i dyskrecję.

Na górę