Ciechanów październik 2018 r. warsztaty dla rodziców adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych

W dniu 23.10.2018r w MCPS WOA Oddziału Zamiejscowego w Ciechanowie odbyły się Warsztaty „ Ja i moje Rodzicielstwo” dla rodziców adopcyjnych oraz kandydatów oczekujących na przysposobienie dziecka w tutejszym Ośrodku. Osobami prowadzącymi były psycholodzy Iwona Zjadewicz oraz Magdalena Chrzanowska. Uczestnicy spotkania mogli nabyć praktycznych umiejętności wychowawczych w oparciu o ćwiczenia warsztatowe, jak również zapoznać się z kluczowymi aspektami rodzicielstwa sprzyjającymi prawidłowemu stymulowaniu ich dziecka ale przede wszystkim nawiązaniu więzi. W trakcie warsztatów rodzice mieli sposobność podzielenia się własnymi doświadczeniami, omawiali własne dotychczasowe sposoby w radzeniu sobie z trudnościami. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. W związku z powyższym Ośrodek w ramach wspierania rodzin będzie kontynuował tego rodzaju spotkania warsztatowe.

Na górę