Ostrołęka październik 2019 r. szkolenie

W dniu 28 października 2019 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatury w Ostrołęce odbyło się szkolenie  „Zagrożenia rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” adresowane do: rodzin adopcyjnych, zastępczych, psychologów, pedagogów, asystentów rodzinnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej współpracujących z tut. Oddziałem.

Organizatorami  konferencji byli:

1)    Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce.

2)    Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny  Oddział w Ostrołęce.

Szkolenie prowadzone było przez Panią Katarzynę Łada – psychologa.  W jego trakcie poruszono m.in. zagadnienia dotyczące Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz zaburzeń więzi.

Na górę