Płock 18 maj 2018 r. spotkanie ze studentami

W dniu 18.05.2018 r. w Oddziale Zamiejscowym w Płocku odbędzie się pierwsze z planowanych spotkań pracowników Ośrodka ze studentami II roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku o kierunku „Pracownik socjalny – specjalność asystent rodziny/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Celem spotkania jest przybliżenie słuchaczom tematyki adopcji i zapoznanie z zadaniami i procedurami realizowanymi w Ośrodku Adopcyjnym.

Na górę