Płock maj 2018 spotkanie ze studentami

W dniu 18.05.2018 r. w Oddziale Zamiejscowym WOA w Płocku odbyło się pierwsze z planowanych spotkań pracowników Ośrodka ze studentami II roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku o kierunku „Pracownik socjalny – specjalność asystent rodziny/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom tematyki adopcji i zapoznanie z zadaniami i procedurami realizowanymi w Ośrodku Adopcyjnym. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkało się poruszone zagadnienie dotyczące wspierania kobiet w ciąży, które podjęły decyzję o powierzeniu swojego dziecka rodzinie adopcyjnej.

 

Na górę