Radom styczeń 2021 – Szkolenie dla kandydatów rodziców zastępczych

W naszym Oddziale w Radomiu od 19 stycznia 2021 roku rozpoczęło się  szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Spotkania mają charakter wykładowo – warsztatowy i odbywają się online. W szkoleniu bierze udział 18 osób. Kandydaci pochodzą z PCPR-ów z subregionu radomskiego.

W ramach szkolenia odbędzie się jeszcze 5 sesji szkoleniowych. 

Do tej pory odbyło się 8 sesji szkoleniowych, których tematyka obejmowała m.in.:

– pracę nad motywacją do sprawowania pieczy zastępczej,

– aspektów prawnych pieczy zastępczej oraz rozwiązań systemowych w opiece nad dzieckiem i rodziną,

– wpływu traumatycznych doświadczeń na rozwój i funkcjonowanie dzieci.

Na górę