CIECHANÓW – kwiecień 2017 r. szkolenie

10.04.2017 r. – Z okazji Obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Autentyczni” w Ciechanowie MCPS WOA Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie zaprosił pracowników MOPS-u w Ciechanowie, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z ośmiu współpracujących z ośrodkiem powiatów na prelekcję pt. „Zespół Aspergera – wyzwanie naszych czasów”.

Na górę