SIEDLCE – marzec 2017. WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZIN ADOPCYJNYCH Z ELEMENTAMI GRUPY WSPARCIA

W Siedlcach 23 marzec 2017 roku  odbyły się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie – Oddział Zamiejscowy w Siedlcach warsztaty dla rodzin adopcyjnych „Zachowania autosekualne u dzieci część II „, prowadzone przez pracowników Oddziału,  które były kontynuacją spotkania w lutym.

Celem spotkania było:

– zapoznanie z problematyką seksualności dziecka;

– psychoedukacja rodziców w zakresie zachowań autoseksulanych ;

– kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z zachowaniami  autoseksualnymi

u dzieci.

Poruszono zagadnienia:

1.      Czym jest seksualność dziecka ?

2.      Masturbacja w toku rozwoju.

3.      Wytwory erotyczne.

4.      Fantazje erotyczne.

5.      Jak sobie radzić i kiedy szukać pomocy ?

Na górę