Ostrołęka, listopad 2022r. wymieniamy się doświadczeniem z lokalnymi partnerami

8 listopada 2022 r. nasz Oddział w Ostrołęce uczestniczył w  spotkaniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej. Wzięli w nim udział pracownicy PCPR, a także przedstawiciele rodzin zastępczych. Spotkanie dotyczyło  procedury adopcyjnej, a także roli koordynatora, opiekuna zastępczego i prawnego w procedurze. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że będzie sprzyjało dalszej, owocnej współpracy.

Na górę