Ostrołęka, wrzesień 2023 spotkanie on-line dla rodzin adopcyjnych

W dniu 28 września 2023 r. psycholog Oddziału w Ostrołęce, pani Alicja Możejewska przeprowadziła spotkanie dla rodzin adopcyjnych pt.: „Trauma i przywiązanie”. Poruszono następujące zagadnienia: skąd bierze się trauma, czym jest trauma relacyjna, czym jest przywiązanie, schemat i fazy budowania systemu przywiązania, style przywiązania, na czym polegają oddziaływania terapeutyczne.

Na górę