Radom, październik 2023 – Szkolenie „Specyfika funkcjonowania dzieci po doświadczeniu przemocy – wsparcie dziecka w rodzinie zastępczej”

W dniu 30 października 2023 r. pani Beata Katarzyna Kuta psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddział w Radomiu przeprowadziła szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Specyfika funkcjonowania dzieci po doświadczeniu przemocy – wsparcie dziecka w rodzinie zastępczej”.

Szkolenie poruszało kwestie związane ze zjawiskiem przemocy wobec dziecka w rodzinie,  z zaburzeniami posttraumatycznymi u dzieci – ofiar przemocy, funkcjonowaniem dzieci oraz możliwościami pomocy i wsparcia w rodzinie zastępczej. Omówiono mity i stereotypy dotyczące przemocy wobec dzieci, które nadal funkcjonują w społeczeństwie, a utrudniają skuteczną profilaktykę przemocy i pomoc ofiarom.

W szkoleniu uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu powiatu kozienickiego. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Szczególnie silne emocje budziła praca nad mitami i stereotypami dotyczącymi przemocy.

W tym samym dniu w ramach grupy wsparcia odbyły się zajęcia w formie warsztatowej pn. „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych społecznie. Kształtowanie umiejętności reagowania bez przemocy i agresji” dla wychowanków pieczy zastępczej.

Powiat Kozienice – SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH (kozienicepowiat.pl)

Na górę