Płock, czerwiec 2023 spotkanie z lokalnymi partnerami

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Płocku 22 czerwca 2023 roku zorganizował  Szkolenie „Procedury adopcyjne” z lokalnymi partnerami – m.in. przedstawicielami organizatorów rodzinnej pieczy zstępczej PCPR, ORPZ, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Celem spotkania było przybliżenia idei adopcji, omówienie procedury, systemu Adopcja.  Spotkanie prowadziła kierownik WOA pani E. Smykowska.

Na górę