Radom. Czerwiec 2023 roku

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu 15 czerwca 2023 roku zorganizował  Szkolenie „Procedury adopcyjne” z lokalnymi partnerami (m.in. radomskimi zawodowymi rodzinami zastępczymi oraz przedstawicielami placówek opiekuńczo-wychowawczych). Celem spotkania było przybliżenia idei adopcji. Moderatorem spotkania była pedagog WOA pani Anna Wójcicka, która czuwała nad przestrzeganiem ustalonego harmonogramu spotkania.

Pierwsza część spotkania poświęcona była:

– Omówieniu systemu ADOPCJA, wdrożonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  w 2023 roku.

– „Karta dziecka” – pomoc opiekunów faktycznych dziecka w sporządzeniu dokumentacji adopcyjnej.

Druga część spotkania to dzielenie się doświadczeniem przez zaproszone rodziny:

– Pierwszy kontakt rodziny z dzieckiem adopcyjnym – wspomnienia mamy adopcyjnej trojga dzieci.

– Współpraca rodziny zastępczej/wychowawców POW z rodziną adopcyjną.

– Doświadczenie funkcjonującej rodziny adopcyjnej w kontekście współpracy z rodziną zastępczą.

– Pomysły rodzin zastępczych na wsparcie adopcji.

 

Pytań do zaproszonej rodziny adopcyjnej było tak dużo, że dyskusje toczyły się jeszcze w czasie przerwy przy słodkościach, herbacie i kawie. Nie było łatwo przerwać te gorące dyskusje i wrócić do dalszej pracy.

 

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na spotkanie i pochylenie się nad procedurą adopcyjną. Wszystko to dla dobra dzieci poszukujących domów pełnych ciepła i miłości.

Na górę