RADOM – czerwiec 2017 r. Piknik dla rodzin

RADOM – czerwiec 2017 r. Piknik dla rodzin

24 czerwca 2017 roku po raz dziewiąty Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny O/Z w Radomiu zorganizował PIKNIK RODZIN ADOPCYJNYCH w trakcie którego zorganizowane zostały  WARSZTATY „Pierwszy krok do rodzicielstwa” dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Tegoroczne spotkanie rodzin odbyło się w „Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Hufca ZHP Radom-Miasto w Rajcu Poduchownym.

Jak co roku frekwencja i tym razem dopisała. W naszym spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Piknik stworzył niepowtarzalną okazję do wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie pikniku:

– Komendzie Hufca ZHP Radom – Miasto, za udostępnienie wspaniałego miejsca na Piknik,

– druhnie Jadwidze Chmielewskiej, za dotrzymanie nam towarzystwa podczas naszej imprezy,

– Stowarzyszeniu Słoneczny Dom w Radomiu za finansowe wsparcie (zakup naczyń jednorazowych, ciastek, wody),

– Dyrektor Ewie Drelewskiej (Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny dom” w Radomiu) za użyczenie warnika i zorganizowanie słodkich czekoladowych niespodzianek dla dzieci i dobre słowo,

– dzieciom i ich rodzicom uczestniczącym w tegorocznym Pikniku.

Na górę