Radom wrzesień 2023 szkolenie „Specyfika potrzeb dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej”

W dniu 25 września 2023 roku pani Beata Kuta pedagog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddział w Radomiu przeprowadziła 4 godzinne szkolenie dla pracowników Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie (powiat lipski).

Tematem szkolenia była specyfika potrzeb dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. Skupiono się na rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na normę i zachowania ryzykowne. Celem spotkania było podniesienie kompetencji wychowawczych oraz zapoznanie z aktualną wiedzą o seksuologii rozwojowej starszych dzieci i nastolatków, a także wskazanie praktycznych  oddziaływań w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnością. Chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Na górę