Ciechanów, październik 2023 – spotkanie szkolenie dla naszych partnerów

W dniu 19 października 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddział w Ciechanowie odbyło się spotkanie szkoleniowe z lokalnymi partnerami: przedstawicielami organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikami socjalnymi placówek opiekuńczo- wychowawczych, ZOL i RPO-T w Kraszewie Czubakach. Celem spotkania było przybliżenie idei adopcji, omówienie procedur adopcyjnych oraz systemu Adopcja. Kierownik Oddziału Elżbieta Lewandowska omówiła znowelizowane przepisy regulujące procedury adopcyjne, a także zmiany w dokumentacji dzieci (karta dziecka) i informacje wymagane przez system teleinformatyczny „Adopcja”. Psycholog naszego oddziału Marta Sprusińska- Podgórska podzieliła się z uczestnikami swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Temat wywołał ożywioną dyskusję – zjawisko to dotyka także małoletnich w pieczy zastępczej. Szkolenie było także okazją do wzajemnego poznania się pracowników  instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny  i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję kontynuować nasze spotkania w takim samym a być może jeszcze liczniejszym gronie.

 

Na górę