SIEDLCE – luty 2017r. WARSZATY EDUKACYJNE

SIEDLCE – luty 2017r. WARSZATY EDUKACYJNE

 

 

SIEDLCE – luty 2017r. WARSZATY EDUKACYJNE

DLA RODZIN OCZEKUJĄCYCH NA DZIECKO Z ELEMENTAMI GRUPY WSPARCIA

 

9 lutego 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie – Odział Zamiejscowy w Siedlcach odbyły się warsztaty „Długoterminowe i krótkoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego” dla kandydatów oczekujących na dziecko prowadzone przez pracowników Oddziału.

 

Cele spotkania było:

 

– zapoznanie z problematyką wykorzystywania seksualnego;

– psychoedukacja kandydatów w zakresie skutków wykorzystywania seksualnego;

– kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie ze skutkami wykorzystywania u dzieci.

 

Poruszono zagadnienia:

 

1.      Czym jest wykorzystywanie seksualne?

2.      Diagnostyka wykorzystywania seksualnego.

3.      Długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego.

4.      Krótkoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego.

5.      Jak pomóc dziecku, które doświadczyło wykorzystania seksualnego?

Na górę