Ciechanów luty 2018 r. Szkolenie „Fas- Macierzyństwo bez alkoholu” Nowy Dwór Mazowiecki

W dniu 12.02.2018 r w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie szkoleniowe, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie. Szkolenie pt. „FAS- Macierzyństwo bez alkoholu” poprowadziła psycholog Ośrodka Magdalena Chrzanowska. W spotkaniu wzięli udział pracownicy PCPR, GOPS oraz Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu Rodzinnego, działających dla potrzeb powiatu nowodworskiego.

Na górę