Ciechanów marzec 2018 panel dyskusyjny

W dniu 09.03.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz. odbył się panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dotyczący specyfiki rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu nowodworskiego.

Wśród przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rodzicielstwa zastępczego był pracownik Ośrodka O/Z w Ciechanowie – Elżbieta Lewandowska. Na spotkaniu przedstawiciele kuratorów sądowych, policji, poradni psychologiczno- pedagogicznej, rodzinnych domów dziecka, pracownicy socjalni i koordynatorzy GOPS-ów i MOPS itp. wymieniali doświadczenia ze współpracy z rodzinami zastępczymi różnych typów.

Panel dyskusyjny przyczynił się do przybliżenia kandydatom na rodziców zastępczych specyfiki pracy poszczególnych instytucji mających wpływ na jakość wykonywanych przez nich działań oraz ukazywał możliwości uzyskania wsparcia od poszczególnych instytucji w trakcie wykonywania funkcji rodziny zastępczej.

Na górę